dima
  • Gelukzoeker

    Weet je wat geluk is, als je nog niet eens volwassen bent? Kun je voor jezelf beschrijven waar je gelukkig van wordt, als je nog niet eens volwassen bent? Bestaat er op de gelukvraag wel een antwoord? En is het goed en gezond om op zoek te gaan naar je eigen geluk? Het antwoord daarop is waarschijnlijk nee. En omdat de zoektocht naar geluk je alleen maar ongelukkig maakt, bestaat geluk waarschijnlijk niet.

    Jaar 2016, als hoofdonderdeel van mijn eindexpositie | Opdrachtgever Grafisch Lyceum Utrecht