dima
  • De Ontmoeting

    Een ontmoeting tussen Licht en Donker. In 2014 bezocht ik voor mijn opleiding het concentratiekamp Sachsenhausen, nabij Berlijn. Het viel mij op dat alle gebouwen en barakken ramen hadden, maar geen uitzicht op de vrijheid. Daar waar ramen juist symbool voor staan. Het uitzicht was klein, kortzichtig en grauw, versterkt door de muren en bewakers.

    Jaar 2014 | Opdrachtgever Grafisch Lyceum Utrecht